Copied

7 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีการตกไข่

26 มิถุนายน 2019 |

นอกจากการนับวันตกไข่ด้วยการจดบันทึกหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยนับวันตกไข่แล้วการตกไข่ยังสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์ซึ่งในแต่ละคนจะมีการอาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมอาหาร และการพักผ่อนค่ะ

7 ข้อที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีการ

“ตกไข่”


1.มูกที่ปากมดลูก (Cervical mucus) 

อิทธิพลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ส่งผลให้มูกที่ปากมดลูกซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่ขาวดิบมีความข้นเหนียวและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการนำพาอสุจิให้เข้าไปปฏิสนธิกับไข่ได้สะดวกขึ้น

2. การเพิ่มขึ้นของอารมณ์ทางเพศ

ธรรมชาติของผู้หญิงในขณะตกไข่จะส่งผลให้มีอารมณ์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้มีเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณช่องคลอดรวมถึงการสร้างของเหลวหล่อลื่นมากเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้หญิงทางด้านรูปร่างให้ดูเซ็กซี่เพิ่มยิ่งขึ้น

3.อุณหภูมิร่างกายที่เพิ่มขึ้น

ในระหว่างการตกไข่ร่างกายจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) สูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยสามารถวัดได้ด้วยปรอทวัดไข้หลังตื่นนอนก่อนทำกิจกรรมใดๆ และจดบันทึกอุณหภูมิร่างกายไว้ในช่วงระหว่างก่อนวันตกไข่จะพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติในวันที่ตกไข่ และควรวัดอย่างน้อย 2-3 เดือนเพื่อดูแนวโน้มที่ชัดเจนของวันตกไข่

4.ตำแหน่งของปากมดลูก

ในช่วงของการตกไข่จะทำให้ปากมดลูกเปลี่ยนต่ำแหน่งเลื่อนสูงขึ้นและมีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ

5. มีอาการเจ็บคัดเต้านม

การมีอาการเจ็บคัดที่เต้านม จะไม่สามารถบ่งบอกว่าคุณผู้หญิงกำลังอยู่ในช่วงตกไข่ได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากอาการเจ็บตึงที่เต้านมอาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นกัน

6.ผลึกน้ำลายมีลักษณะเป็นรูปใบเฟิร์น

เป็นการทดสอบผลึกน้ำลายด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 50 เท่า เมื่อแตะนำ้ลายลงบนเลนส์และทิ้งไว้ให้แห้ง ถ้าอยู่ในช่วงของวันตกไข่ผลึกน้ำลายจะมีลักษณะเป็นรูปใบเฟิร์นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลจากความเข้นข้นของ Electrolytes ในน้ำลายทำให้เกิดผลึกรูปใบเฟิร์นขึ้นมา

7.ปวดท้องน้อยข้างเดียว

ผู้หญิงหลายคนมักพบปัญญาหาการปวดท้องน้อยข้างเดียวในขณะที่มีการตกไข่ เนื่องจากในรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพให้เหมาะสมกับการฝังตัวของตัวอ่อนของทารก แต่เมื่อไม่มีการปฏิสนธิผนังภายในรังไข่จะมีการหลุดลอกส่งผลให้ปวดท้องน้อยได้มากขึ้น

Other news

5 อาหารเพิ่มพลังให้เสปิร์ม

10 กันยายน 2019

กินเค็มเท่าไหร่? ไม่เหนื่อยหัวใจ

4 ตุลาคม 2019

เตือนภัย!! ข้อเข่าเสื่อม ไม่ได้เป็นเฉพาะคนแก่

12 กันยายน 2019