Welcome to Novavida
Integrative Medical center
ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า  ตั้งอยู่ภายในเนื้อที่กว่า 80 ไร่ของโพธาลัย เลเชอร์ พาร์ค ภายในพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรของศูนย์ฯ แบ่งการบริการหลักเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

• ศูนย์ชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์ (Anti-Aging & Cell Rejuvenation Center) ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้ผู้ที่ไม่ป่วยสามารถสนุกสนานกับไลฟ์สไตล์เดิมได้ และมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี รวมทั้งช่วยชะลอวัยให้สดใสอ่อนเยาว์

• ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (World Class A.R.T. Center)  A.R.T. หรือ Assisted Reproductive Technology เป็นการบริการช่วยคู่สมรสที่ประสบปัญหาด้านการมีบุตร ให้สามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยโปรแกรมครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การปรับฮอร์โมนให้สมดุล การขจัดสารพิษโลหะหนัก เพิ่มปริมาณและความแข็งแรงของตัวสเปิร์ม การวิเคราะห์โครโมโซม การฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการปรับรูปร่างหลังคลอดบุตร

ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า โดดเด่นด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยการนำเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น การร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ปรัชญา

From the beginning

VISION :

ศูนย์การแพทย์โนวาวิด้า เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยการใช้นวัตกรรมระดับโลก ทำให้ผู้คนได้มีโอกาสที่ดีที่สุด ในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ เพื่อเติมเต็มครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

MISSION :

• มุ่งเน้นไปที่ต้นเหตุของการเกิดโรค เพื่อป้องกันและรักษาให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
• ดูแลผู้รับบริการโดยใช้การรักษาแบบองค์รวม (บูรณาการ)
• พัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• มุ่งมันพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผุ้ใช้บริการเป็นสำคัญ
• มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสำหรับผู้มีบุตรยาก ด้วยการใช้นวัตกรรมที่ดีที่สุด แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญสูง


” Perfect Health Make Possible

สุขภาพทีดี…สร้างทุกความเป็นไปได้ ” 

ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า  เกิดจากผู้ก่อตั้งคือ คุณทวีศักดิ์ ซึ่งทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้และทำงานหนักจนสุขภาพทรุดโทรม จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้าน เซลล์บำบัด (Cell Therapy) เพื่อดูแลสุขภาพ เมื่อตนเองรักษาได้ผลและมีสุขภาพดีขึ้น จึงเกิดความสนใจศึกษาแบบจริงจัง โนวาวิด้า จึงกำหนดวิสัยทัศน์นอกเหนือความเป็นธุรกิจไว้ 2 ประการคือ คนไทยควรมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี ทั้งการป้องกันและการบำบัดรักษา และประการที่ 2 คือ ต้องเกิดการต่อย อดในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เซลล์บำบัดในประเทศไทย จึงเกิดเป็นความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง โนวาวิด้า กับสถาบันการ ศึกษาชั้นนำ ของไทย คือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่เป็นของคนไทย

Our Academic Cooperation

“โนวาวิด้าเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทําให้ผู้คนได้มีโอกาสดีที่สุด ในการใช้ชีวิต ที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ให้กําเนิด ชีวิต ใหม่เพื่อเติมเต็ม ครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างยังยืน   เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อม ให้ กับร่างกายของคุณ สําหรับการมี คุณภาพ ชีวิตที่ดีและการให้กําเนิด ชีวิต ใหม่ อีกทั้งเราจะเป็นกลไก สําคัญของ ประเทศไทยในการทําให้ ผู้สูงอายุมีชีวิต อย่างมีคุณภาพ”

ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์การแพทย์โนวาวิด้า

 • ศูนย์ชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
 • ห้องปฏิบัติการ

Tidarat Tripipitsiriwat, M.D.

Medical Consultant, Anti-Aging Center

อ่านเพิ่มเติม

Dr.Natnicha Kanlop, M.D.

MEDICAL CONSULTANT, ANTI-AGING CENTER

อ่านเพิ่มเติม

Dr. Benjamin Sirisrivanich, M.D.

MEDICAL CONSULTANT, ANTI-AGING CENTER

อ่านเพิ่มเติม

Dr. Theera Piromsawasdi, M.D.

MEDICAL CONSULTANT, ANTI-AGING CENTER

อ่านเพิ่มเติม

Prof. Somboon Kunathikom

MEDICAL CONSULTANT, FERTILTY CENTER

อ่านเพิ่มเติม

Tidarat Tripipitsiriwat, M.D.

Medical Consultant, Anti-Aging Center

th


 • 2018 – Present Medical Consultant, Anti-Aging & Cell Rejuvenation Center, Novavida Integrative Medical Center, Thailand

 • 2010 – Present Medical Consultant, Holistic and Integrative Medicine, Holistic Medical Centre Clinic (HMC Clinic), Thailand

 • 2009-2010 Medical General Practice, Department of Emergency Room, Kasamrad (Sukapiban 3) Hospital, Thailand

 • 2009 – 2010 Medical Consultant, Chelation Medical Association Thai (CMAT) Clinic, Thailand

 • 2008 – 2009 Internship, Suratthani Hospital, Susatthani Thailand


th


 • 2018 Certificated of Training: IV Nutrition Therapy for Wellness and Chronic Disease: Module II by The Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness, Thailand

 • 2014 American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Chicago, Illinois, USA (ABAARM)

 • 2014 American Board Certified in Nutritional Wellness (CNW), USA

 • 2013 Certificate 28th Acupuncture Training Course (3 months) by The Minister of Public Health, Thailand and Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Republic of China

 • 2012 Certified Board in Advanced Hormone Therapy of the International Hormone Society by Dr.Thierry Hertoghe, Director of the Board of the Hormone Therapy Specialty, Malaysia

 • 2011 Certificate: Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand

 • 2008 Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Thammasart University, Thailand


th


 • Certificate of Participation: Hormone Therapy Seminar “Male and Female Hormone Therapies, Prenatatal & Pediatrics Endocrinology and Adapting Hormone Therapies to patients”, The International Hormone Society for Advancement of Hormone & Healthy Aging Medicine, Malaysia, 2010

 • Certificate of Participation: American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), Thailand, 2010

 • Certificate of Participation: Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand, 2011

 • Certificate of Participation: American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), Thailand, 2011

 • Certificate of Participation: Hormone Therapy Seminar “Effects of Hormones on Lifespan, Hormone Monitoring, Endocrine Related Physical Examination, Thyroid Disorders & Nutrition Supports for Hormones”, The International Hormone Society for Advancement of Hormone & Healthy Aging Medicine, Malaysia, 2011

 • Certificate of Attendance to “The valuable Knowledge of Anti-Aging Physician’s Approach to Obesity and Weight Management”, Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine, 2012

 • Certificate of Participation: The 1STIntroduction to Practical Cell Therapy Workshop, Association of Cell Therapy Thai, 2012

 • Certificate of Participation: American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), Thailand, 2013

 • Certificate of Attendance 3rd Meeting of the Acupunce in Modern Medicine, Thai Acupuncture and Herbal Medicine, Thailand, 2013

 • Certificate of Intensive course on Aesthetic Dermatology, Academy of Wellness and Aesthetic Dermatology School of Cosmetic Science: Mae Fah Luang University, Bangkok Thailand, 2013

 • Certificate of Participation in Cell Therapy: Can Sheep Cells Help Patients?, Hosted by Bureau of Alternative Medicine & Thai Integrative Medical Association, Thailand, 2013

 • Certificate of Attendance to the Valuable Knowledge of “Learn How to Maximize Quality of Life & Beautification by State of Art Anti-Aging & Regenerative Medicine” Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine, 2013

 • Certificate of Completion: Advanced Nutrition for Health and Wellness by The Center of Integrative Function Nutrition and Wellness (IFNW), Thailand, 2014

 • Certificate of Training Course 2 Weeks Program: 34th Dermatology Training, Dermatology Society of Thailand, 2014

 • Certificate of Participation: American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), Thailand, 2014

 • Certificate of Participation: “A Deepening Course on the Frist Three Years of Life Through the Insights of Waldorf Education by Susan Weber, The Director of Sophia’s Hearth Family Center  (lecturer), at Dulyapat Waldorf School in Khon Kaen, Thailand, 2016

 • Certificate of Participation: Topics of Diabetes & Hypertension, Hosted by Bureau of Alternative Medicine & Thai Integrative Medical Association, Bangkok, Thailand, 2016

 • Certificate of Completion in the Training Program: Integrative Functional Nutrition? Functional Foods for Chronic Disease Module I”, Integrative Functional Nutrition Wellness Center (IFNW) , Bangkok, Thailand, 2016

 • Certificate of Attendance: Anthroposophic Medicine, The Training Which is Part of the International Postgraduate Medicine Training in Anthroposophic Medicine and Health Care by Prof. Dr, Med. Harald Matthes (The Medical Section Lecturer, Goetheanum School of Spiritual Science, Dornach, Switzerland), Thailand, 2018

 • Certificate of Training: “IV Nutrition Therapy for Wellness and Chronic Disease Module II”, by Integrative Functional  Nutrition Wellness Center (IFNW), Bangkok, Thailand, 2018


th


 • Member of the Medical Council of Thailand

 • Member of the Medical Association of Thailand

 • Member of Association of Chelation Medical Thai

 • Member of Association of Cell Therapy Thai

 • Member of the Dermatological Society of Thailand

 • Member of Thai Acupuncture and Herbal Medical Association

 • Member of Thai Anthroposophic Medical Association


Dr.Natnicha Kanlop, M.D.

MEDICAL CONSULTANT, ANTI-AGING CENTER

th


 • 2018 - Medical Consultant, Anti-Aging Center, Novavida Integrative Medical Center, Thailand

 • 2015 - Medical Consultant, Holistic Medical Center, Thailand

 • 2014 - Medical Consultant, Wellness Center, Nakornthon Hospital, Thailand

 • 2011 - General Physician, Ladprao Hospital, Thailand

 • 2007-2010 - Instructor, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

 • 2007-2010 - Staff, Cardiac Electrophysiology Research and Training Center, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

 • 2006-2007 - Internship, Cardiac Electrophysiology Research and Training Center, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University Chiang Mai, Thailand


th


 • 2015 - American Board of Anti-aging, Institute Name

 • 2016 - Clinical Practice in Applying Functional Medicine, Institute Name

 • 2007 - Internship, Department of Physiology, Faculty of Medicine Chiang-Mai University

 • 2005 - Doctor of Medicine (M.D.), Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand


Dr. Benjamin Sirisrivanich, M.D.

MEDICAL CONSULTANT, ANTI-AGING CENTER

th


 • Medical Consultant, Anti-aging center, Novavida Integrative Medical Center

 • Medical Consultant, Dr. Ratchayothin Clinic Surgery Center, Bangkok

 • Medical Consultant, The Icon Skin and Aesthetic Clinic, Bangkok

 • Medical Consultant, Absolute Skin and Aesthetic Clinic, Bangkok

 • Internship, Anandamahidol Hospital


th


 • Doctor of Medicine (MD.), Rangsit University, Thailand

 • Certificate of Anti-aging, Dhurakij Pundit University, Thailand

 • Perfectha HA: Certificate of Attendance Dermal Filler Injection, Renovia Clinic, Thailand

 • Certificate of Attendance the Application of Cell Therapy for Total Rejuvenation, Filorga, Thailand

 • Attendance of Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand

 • Hand on Course of Breast Augmentation, QN Clinic Surgery and Aesthetic Center, Thailand

 • Certificate of Attendance in Acne and Melasma update in medical treatment and Innovative Laser, Mae Fah Luang University, Thailand

 • Certificate of Participation of HIFU, Linnava Skin and Aesthetic Clinic, Thailand

 • Hand on Course of Fat Transfer, Dr.Grich Skin and Aesthetic Clinic, Thailand

 • Certificate of Attendance to Fraxel Dual, V beam, cental Yag, Diode and Ruby Laser, Fractional Qs nd Yag, Mae Fah Luang University, Thailand

 • Certificate of Botulinum Toxin, Linnava Skin and Aesthetic Clinic, Thailand

 • Certificate of Thread Lift, Linnava Skin and Aesthetic Clinic, Thailand

 • Hand on Course of Liposuction, QN Clinic Surgery and Aesthetic Center, Thailand

 • Certificate of A2S, Association of Aesthetic Anti-Aging Surgery, Thailand

 • Hand on Course of Rhinoplasty, Dr.Ratchayothin Clinic Surgery Center, Thailand


th


 • Member of the Medical Council of Thailand 

 • Member of the Medical Association of Thailand

 • Member of the Dermatological Society of Thailand

 • Member of the Association of Aesthetic Anti-aging Surgery Thailand 


Dr. Theera Piromsawasdi, M.D.

MEDICAL CONSULTANT, ANTI-AGING CENTER

th


 • 2018 - Medical Consultant, Anti-Aging Center, Novavida Integrative Medical Center, Thailand


th


 • The American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Institution Name, 2018

 • Mini Master of Management in Health, Mahidol University, 2016

 • Diploma of Preventive Medicine, Public Health, 2016

 • Diploma of Obstetrics and Gynecology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 1996

 • Doctor of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, 1992


th


 • Diabetes and It’s Complications, Health and Education Academics (Thailand), 2018

 • Food and Toxins Workshop, Health and Education Academics (Thailand), 2018

 • Certificate of Attendance, The 10th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine, 2018

 • Certified American Board in Nutritional Wellness (CNW), American Naturopathic Certification Board (ANCB), 2017

 • Certificate of Attendance, The 9th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine, 2017

 • Certificate of Attendance, Integrated Menopause Conference, Institution Name, 2017

 • Certification of Introduction to Cell Therapy 7th , ACT, Thailand, 2017

 • Practical Cell Therapy Workshop, Health and Education Academics (Thailand) ,2017

 • Chelation Therapy Forum, Chelation Medical Association Thailand ,2018

 • Practical Chelation Workshop, Health and Education Academics (Thailand) ,2017

 • Certificate of Attendance at Integrated Medicine Forum, Integrated Medicine Association and Department of Thai Traditional and Complementary Medicine ,2017 

 • Certification of Advanced Nutrition for wellness Training program class 12nd, Integrative Functional Nutrition and Wellness Center, IFNW Thailand, 2017D

 • Certificate of Attendance, Scientific Program, International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD), 2017

 • Certificate of Attendance, The 3rd Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC2017), Year

 • Certificate of Attendance, The 8th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine, 2016

 • Certificate of Attendance, The 6th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine "Inspiration of Aesthetic Evolution", 2016

 • Certificate of Attendance, The 6th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine " Lived Patient Injections with Simultaneous Cadaver Dissection and Hands-on Cadaver Dissections", 2016

 • Certificate of Attendance in the course of Botulinum Toxin A, Institution Name, 2011


 


Prof. Somboon Kunathikom

MEDICAL CONSULTANT, FERTILTY CENTER

th


 • 2018            Head of Medical Consultant, Novavida Integrative Medical Center

 • 2017            Director of Fertility Center, Bangkok Hospital 

 • 2013            Chairman, Organizing Committee Asian and Oceanic Congress Obstetrics Gynecology 2013

 • 2013            Consultant, the Committee of Reproductive Medicine, the Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists                 

 • 2010-2012    President, the Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists

 • 2007-2009    Secretary General, The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists         

 • 2004            Head of Division of Reproductive Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

 • 1994            Head of Infertility Unit, Siriraj Hospital, Mahidol University

 • 1984-2006    Teaching Staff, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University


 


th


 • 1973 - Doctor of Medicine (M.D.) Medical School Osaka University, Japan

 • 1976 - Residency Training, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

 • 1979 - Diplomate, Thai Board of Obstetrics and Gynecology

 • 1986 - Fellow in Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics And Gynecology, Medical School Osaka University, Japan

 • 1997 - Certificate in Reproductive Medicine, Medical Council of Thailand