Contact

Contact Info

Novavida Integrative Medical Center

บริษัท โนวาวิด้า (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ชั้น 3 ห้อง 303A-306A
28/2 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
10240

(66) 2-508-5100

(66) 2-508-5101

เเสดง

ส่งข้อความ

เเสดง
แผนที่