” มิติใหม่ของการรักษา ด้วยการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็ว “

การกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อ เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสเปนโดยการใช้คลื่นวิทยุความถี่ 448 kHz ซึ่งเป็นระดับความถี่ที่สามารถแลกเปลี่ยนไอออนภายในเซลล์ได้ดีที่สุดมีคุณสมบัติในเรื่องการฟื้นฟูเซลล์ ระงับการอักเสบ บรรเทาความเจ็บปวดยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมัน และกระตุ้นการแบ่งตัวของสเต็มเซลล์ ทำการรักษาโดยนักกายภาพบำบัดซึ่งผ่านการรับรอง Chiropractic Practitioner จากสหรัฐอเมริกา

ข้อดีของการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อ

EXPLORE

ข้อบ่งใช้การกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อ

EXPLORE

การกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อ เหมาะกับใคร

EXPLORE

การกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อ ควรทำบ่อยแค่ไหน

EXPLORE

ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ต้องการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อ

EXPLORE

more question?

Preferred Method of Contact

Email addressMobileLine

FAQ

You can read the basic details. Including frequently asked questions of Novavida's treatment here.

view faq