Grandopening งานเปิดตัวศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวา

คุณทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร ซึ่งเป็นนักธุรกิจในกิจการหลากหลายประเภท และทำงานหนักจนสุขภาพทรุดโทรม จึงได้ตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้านเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เพื่อดูแลสุขภาพ

read more