ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เป็นการบริการช่วยคู่สมรสที่ประสบปัญหาด้านการมีบุตร ให้สามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยโปรแกรมครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การปรับฮอร์โมนให้สมดุล การขจัดสารพิษโลหะหนัก เพิ่มปริมาณและความแข็งแรงของตัวสเปิร์ม การวิเคราะห์โครโมโซม การฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  รวมไปถึงการปรับรูปร่างหลังคลอดบุตร

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

Novavida ใส่ใจในการให้บริการและพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ตั้งแต่คุณเริ่มเข้ามาปรึกษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และนักวิทยาศาสตร์ด้านตัวอ่อน(ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และด้านการตรวจวิเคราะห์โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม )รวมไปถึงเครื่องมือและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยเพื่อนำมาสู่ผลลัพธ์ที่คุณพึงพอใจ

เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือคู่สมรสที่ประสบปัญหาด้านการมีบุตรยาก ให้มีบุตรง่ายขึ้น ประกอบด้วยโปรแกรมครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การปรับฮอร์โมนให้สมดุล การขจัดสารพิษโลหะหนัก เพิ่มปริมาณและความแข็งแรงของตัวสเปิร์ม การผสมเทียม การทำเด็กหลอดแก้ว การวิเคราะห์โครโมโซมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว การฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการปรับรูปร่างหลังคลอดบุตร ด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญสูง พร้อมด้วยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

บริการของเรา

EXPLORE

ขบวนการของเรา

EXPLORE

การตรวจคัดกรองเลือดทางห้องปฏิบัติการ (Screening)

EXPLORE

การกระตุ้นไข่ (Oocyte Stimulation)

EXPLORE

การเก็บไข่ (Oocyte pick up)

EXPLORE

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis)

EXPLORE

การฉีดน้ำเชื้อผสมเทียม (Intrauterine insemination : IUI)

EXPLORE

การเตรียมตัวก่อนทำ IUI

EXPLORE

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

EXPLORE

อิ๊กซี่ (ICSI : INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION)

EXPLORE

การส่งตรวจโครโมโซม

EXPLORE

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนใส่กลับด้วยเทคนิค FISH

EXPLORE

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนใส่กลับด้วยเทคนิค NGS

EXPLORE

การย้ายตัวอ่อน (Embryo transfer)

EXPLORE

การแช่แข็ง (Sperm / Embryo freezing)

EXPLORE

ผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ

EXPLORE

การตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnancy test)

EXPLORE

ทำไมต้องรักษากับเรา

EXPLORE

FAQ

คุณสามารถ อ่านรายละเอียดเบื้องต้น รวมถึงคำถามที่ถามเข้ามาบ่อยๆ ของการรักษาของ Novavida ได้ที่นี่

view faq